Inovativna uporaba IKT v visokem šolstvu:
izzivi in priložnosti

Namen in cilji konference

Mednarodno priznani predavatelji

Na konferenci bodo sodelovali mednarodno priznani strokovnjaki s področja didaktike v visokošolskem okolju in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu.

01

Udeleženci

Konferenca združuje visokošolske učitelje in sodelavce Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru in vse, ki se posvečajo optimizaciji visokošolskega poučevanja in učenja s sodobnimi pristopi in priložnostmi, ki jih prinaša informacijsko-komunikacijska tehnologija.

02

Izzivi sodobnega poučevanja

Konferenca ob zaključku projektov prinaša rešitve in smernice kot odgovor na spremembe, ki vplivajo na izobraževanje, in izzive, s katerimi se soočajo visokošolski učitelji in sodelavci na področju vpeljave informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v poučevanje.

03

Predstavitev dosežkov projektov

Predstavljeni bodo rezultati projekta Digitalna UL - z inovativno uporabo IKT do odličnosti in Didakt.UM v obliki strokovnih priporočil za inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT v visokošolskem pedagoškem procesu.

04

Pridobivanje novih znanj

Predstavljeni bodo različni načini implementacije inovativnih didaktičnih pristopov, ki jih je omogočila uporaba IKT, in uporaba z IKT podprtih učnih okolij v podporo sodelovalnemu učenju, učenju z raziskovanjem, problemskemu učenju, projektnem učnemu delu ter kombiniranemu in obrnjenemu učenju.

05

Izmenjava izkušenj

Konferenca ponuja priložnost za povezovanje, izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu, odziv študentov in primere dela v raznovrstnih učnih skupinah različnih študijskih področij.

06

Vsebinska področja konference

Konferenca se bo osredotočala na naslednja področja:
 • inovativni pristopi pri poučevanju in učenju z uporabo IKT na univerzitetni ravni,
 • izkušnje in evalvacija uporabe IKT pri poučevanju in učenju na univerzitetni ravni,
 • sodelovanje in motivacija visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov za poučevanje in učenje z uporabo IKT,
 • didaktična in tehnična podpora pri uporabi IKT,
 • organizacijski in sistemski vidiki vključevanja IKT v študijski proces,
 • zagotavljanje opreme in infrastrukturne podpore za uporabo IKT v študijskem procesu,
 • aktualne prakse prehoda na učenje in poučevanje na daljavo.

Program

Program je okviren, pridržujemo si pravico do sprememb.

8.00 - 9.00
9.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.30
11.30 - 12.15
12.15 - 13.15
13.15 - 14.35
14.35 - 14.45
14.45 - 16.05
8.00 - 9.00
9.00 - 9.45
9.45 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 12.05
12.05 - 13.05
13.05 - 14.25
14.25-14.35
14.35 - 15.30

Plenarni predavatelji


Dr. Sarah Prestridge

Višja predavateljica na School of Education and Professional Studies, Griffith University ter sodelavka Griffith Institute for Education Research, Avstralija


Njeno delo se osredotoča predvsem na povezavo med didaktično uporabo IKT v izobraževalnem procesu in poklicnim razvojem učiteljev.


Alastair Creelman

Strokovnjak za e-učenje, Linnaeus University, Kalmar, Švedska


Deluje na številnih nacionalnih in mednarodnih projektih ter področjih, kot so spletno učenje, področje kakovosti, odprti izobraževalni viri, množični odprti spletni tečaji (MOOC), družbeni mediji v izobraževanju in virtualna mobilnost.


Prof. Dr. Martin Weller

Profesor na Open University, The Institute of Educational Technology, Združeno kraljestvo


Martin Weller je direktor Open Education Research Hub in omrežja GO-GN. Leta 1999 je vodil prvi večji spletni e-tečaj na Open University s 15 000 študenti, kjer je bil tudi prvi direktor LMS. Njegov znani blog edtechie.net vsebuje prispevke o vidikih tehnologije v izobraževanju. Weller je avtor dveh uspešnic z odprto licenco: The Battle for Open (2014) in 25 Years of Ed Tech (2020).


Dr. Georgios Kapsalis

Znanstveni sodelavec v Joint Research Centre, European Commission, Španija


Njegovo delo se osredotoča predvsem na uporabo "DigCompEdu CheckIn Tool" v podporo razvoju digitalnih kompetenc visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Organizatorji

Konferenca je zaključna aktivnost projektov - Digitalna UL - z inovativno uporabo IKT do odličnosti in Didakt.UM
iz javnega razpisa "Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu",
v katerem sodelujeta Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru.

Univerza v Ljubljani

Več

Univerza v Mariboru

Več

Projekt Digitalna UL

Več

Projekt Didakt.UM

Več

Prijava

Izbirate lahko med dvema možnostma sodelovanja na konferenci:
pridružite se nam lahko kot udeleženec ali kot aktivni udeleženec s povzetkom prispevka (sekcijsko predavanje).
Kotizacije ni. Udeleženci, ki bodo na konferenci aktivno sodelovali, bodo imeli v primeru zapolnitve mest prednost pri prijavi.
Vsi aktivni udeleženci s predstavitvijo prispevka bodo prejeli potrdilo o aktivni udeležbi na konferenci.
Povzetki prispevkov bodo poleg objave na spletni strani konference dostopni tudi v zborniku povzetkov prispevkov.

Udeležba brez prispevka
 • Prijava do 15. 9. 2020 oz.do zapolnitve mest
 • Prost vstop
 • Odmori za kavo
 • Kosilo
 • Potrdilo o udeležbi
PRIJAVA
Udeležba s predstavitvijo prispevka
 • Sekcijsko predavanje
 • Oddaja povzetka prispevka do 14. 6. 2020 (podaljšano)
 • Obvestilo o vključitvi prispevka na konferenco do 15. 7. 2020
 • Prost vstop
 • Odmori za kavo
 • Kosilo
 • Potrdilo o udeležbi
PRIJAVE s povzetkom prispevka so zaključene
 • Projekt Digitalna UL in Didakt.UM
 • Kontakt: ikt-projekti@uni-lj.si