Inovativna uporaba IKT v visokem šolstvu:
izzivi in priložnosti

* Konferenca se bo zaradi zaostrenih razmer v zvezi s Covid-19 izvajala v spletni obliki.

Namen in cilji konference

Mednarodno priznani predavatelji

Na konferenci bodo sodelovali mednarodno priznani strokovnjaki s področja didaktike v visokošolskem okolju in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu.

01

Udeleženci

Konferenca združuje visokošolske učitelje in sodelavce Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru in vse, ki se posvečajo optimizaciji visokošolskega poučevanja in učenja s sodobnimi pristopi in priložnostmi, ki jih prinaša informacijsko-komunikacijska tehnologija.

02

Izzivi sodobnega poučevanja

Konferenca ob zaključku projektov prinaša rešitve in smernice kot odgovor na spremembe, ki vplivajo na izobraževanje, in izzive, s katerimi se soočajo visokošolski učitelji in sodelavci na področju vpeljave informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v poučevanje.

03

Predstavitev dosežkov projektov

Predstavljeni bodo rezultati projekta Digitalna UL - z inovativno uporabo IKT do odličnosti in Didakt.UM v obliki strokovnih priporočil za inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT v visokošolskem pedagoškem procesu.

04

Pridobivanje novih znanj

Predstavljeni bodo različni načini implementacije inovativnih didaktičnih pristopov, ki jih je omogočila uporaba IKT, in uporaba z IKT podprtih učnih okolij v podporo sodelovalnemu učenju, učenju z raziskovanjem, problemskemu učenju, projektnem učnemu delu ter kombiniranemu in obrnjenemu učenju.

05

Izmenjava izkušenj

Konferenca ponuja priložnost za povezovanje, izmenjavo izkušenj in primerov dobrih praks uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu, odziv študentov in primere dela v raznovrstnih učnih skupinah različnih študijskih področij.

06

Vsebinska področja konference

Konferenca se bo osredotočala na naslednja področja:
 • inovativni pristopi pri poučevanju in učenju z uporabo IKT na univerzitetni ravni,
 • izkušnje in evalvacija uporabe IKT pri poučevanju in učenju na univerzitetni ravni,
 • sodelovanje in motivacija visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov za poučevanje in učenje z uporabo IKT,
 • didaktična in tehnična podpora pri uporabi IKT,
 • organizacijski in sistemski vidiki vključevanja IKT v študijski proces,
 • zagotavljanje opreme in infrastrukturne podpore za uporabo IKT v študijskem procesu,
 • aktualne prakse prehoda na učenje in poučevanje na daljavo.

Program

Program je okviren, pridržujemo si pravico do sprememb.

od srede,
16. 9. 2020 -
do ponedeljka,
21. 9. 2020
Spletna registracija (za predavatelje / za udeležence)
9:00 - 12:15 Plenarni del Moderator: Blažka Müller
09:00 - 09:30 Pozdravni nagovor prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani
doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, prorektorica za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru
dr. Jana Javornik, generalna direktorica Direktorata za visoko šolstvo, MIZŠ
Videoposnetek
09:30 - 10:00 Predstavitve ključnih ugotovitev v okviru projekta Digitalna UL prof. dr. Janez Bešter (UL Fakulteta za elektrotehniko) Videoposnetek
10:00 - 10:30 Predstavitve ključnih ugotovitev v okviru projekta Didakt.UM doc. dr. Igor Pesek (UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko), Natalija Špur (UM) Videoposnetek
10:30 - 10:45 Odmor
10:45 - 11:30 25 Years of Ed Tech – why an understanding of the history of educational technology is important prof. dr. Martin Weller (Open University, The Institute of Educational Technology, Združeno kraljestvo) Videoposnetek
11:30 - 12:15 The pedagogy-technology nexus: Bridging the divide between academic and student perspectives on educational technologies dr. Sarah Prestridge (Griffith University, School of Education and Professional Studies, Avstralija) Videoposnetek
12:15 - 13:15 Odmor za kosilo
13:15 - 14:35 Sekcijski del 1
Sekcija AModerator: Igor Perko Sekcija BModerator: Joca Zurc Sekcija C Moderator: Jože Rugelj Sekcija Č Moderator: Boštjan Kuzman Okrogla miza Moderator: Blažka Müller
Izkušnje z uporabo igrifikacije pri poučevanju celovitih informacijskih rešitevMarjan Heričko, Tina Beranič (UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko) Povzetek Didaktična podpora pri uporabi IKT v sklopu študija na daljavo na Univerzi v Ljubljani Sanja Jedrinović, Vesna Ferk Savec, Tadeja Nemanič, Jože Rugelj, Ana Žabkar Šalić in Janez Vogrinc (UL Pedagoška fakulteta) Povzetek Študentska ocena digitalnih simulacij kot alternativa laboratorijskim poskusom za osvojitev znanja pri predmetu Fiziologija živali na 2. stopnji študija Biotehnologije pred in med epidemijoMalan Štrbenc (UL Veterinarska fakulteta) Povzetek
Videoposnetek
InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja na Univerzi na PrimorskemViktorija Florjančič (UP Fakulteta za management) Povzetek
Videoposnetek
Okrogla miza bo izvedena v živo v oktobru 2020.
Šablona učne enote v Moodlu UMAlenka Baggia, Katja Breznik, Miro Puhek, Natalija Špur (UM Fakulteta za organizacijske vede) Povzetek Moodle kot podporno orodje pri predmetih GeodezijaRok Kamnik (UM Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo) Povzetek Integrirano personalizirano učno okolje Digitalne univerzeMarko Papić, Anže Pratnemer, Rok Žurbi (UL Fakulteta za elektrotehniko) Povzetek
Videoposnetek
Izzivi vpeljave vtičnikov igrifikacije v učno e-okolje MoodleNino Fijačko (UM Fakulteta za zdravstvene vede), Katja Breznik, Natalija Špur (UM) Povzetek Didaktična podpora pri inovativni uporabi IKT v sklopu pilotskih posodobitev študijskih predmetov na Univerzi v Ljubljani Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič in Vesna Ferk Savec (UL Pedagoška fakulteta) Povzetek Poučevanje umetne inteligence z orodjem za strojno učenje OrangeBlaž Zupan, Janez Demšar, Marko Toplak, Ajda Pretnar (UL Fakulteta za računalništvo in informatiko) Povzetek
Videoposnetek
Samoučinkovitost visokošolskih učiteljev in stališča do sodobnih načinov poučevanjaEva Kranjec (UM Rektorat, Oddelek za izobraževanje in študij in Pedagoška fakulteta) Povzetek
Laboratorij Hibridne realnosti: interaktivno učenje v navideznem prostoruIgor Perko, Borut Milfelner, Domen Malc (UM Ekonomsko-poslovna fakulteta) Povzetek Sodelovanje in motivacija študentov za učenje v spletni učilnici Moodle v povezavi z življenjskim slogom v času pandemije COVID-19Joca Zurc (UM Filozofska fakulteta) Povzetek
Videoposnetek
Novi pedagoški pristopi za poglobljeno učenje z uporabo digitalne tehnologijeJože Rugelj (UL Pedagoška fakulteta) Povzetek E-podprto utrjevanje in preverjanje znanja pri matematičnih predmetih v visokošolskih študijskih programihBoštjan Kuzman (UL Pedagoška fakulteta) Povzetek
Videoposnetek
14:35 - 14:45 Odmor za kavo
14:45 - 16:25 Sekcijski del 2
Sekcija A Moderator: Marko Papić Sekcija B Moderator: Katja Košir Sekcija CModerator: Žiga Turk Sekcija ČModerator: Kosta Dolenc
Razvijanje govorne zmožnosti pri študiju tujega jezika: uspešen prehod v izvedbo na daljavo s pomočjo IKTTomaž Onič, Sara Orthaber, Melita Kukovec, Barbara Majcenovič Kline (UM Filozofska fakulteta) Povzetek
Videoposnetek
Potencial baz podatkov za kemijsko izobraževanjeKatarina Mlinarec in Vesna Ferk Savec (UL Pedagoška fakulteta) Povzetek Videokonferenčna utrujenostLucia Klasinc (UM Rektorat)
Povzetek
Videoposnetek
Študij na daljavo na Univerzi v Mariboru v času izbruha CoVID-19 in napovedni model študija na daljavo za čas po ponovnem odprtju univerzeMateja Ploj Virtič (UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko), Kosta Dolenc (UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko in Pedagoška fakulteta), Andrej Šorgo (UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko) Povzetek
Videoposnetek
Razvoj IKT izobraževalnih metodologij na primeru 3D reprodukcij in interpretacij lesene dediščine lesenih skulptur Forma VivaAndrej Učakar, Tanja Nuša Kočevar, Karin Košak, Marjeta Čuk, Matej Pivar, Deja Muck, Helena Gabrijelčič Tomc (UL Naravoslovnotehniška fakulteta) Povzetek
Videoposnetek
Primerjava hitrosti reševanja nalog kemijskega računanja na tradicionalen način in z uporabo IKTBrina Dojer (UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko), Marjeta Capl (UM Pedagoška fakulteta), Matjaž Kristl (UM Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) Povzetek
Videoposnetek
Spremljanje e-učenja s poročili v Moodlu UMMarina Đorđeski, Katja Breznik, Natalija Špur (UM Fakulteta za organizacijske vede) Povzetek
Videoposnetek
Umestitev prikaza infografike v obstoječi akademski informacijski sistem za študenteKatja Harej, Erik Frangež (UM) Povzetek
Poučevanje in uporaba izbranih IKT orodij pri poučevanju managementa z namenom razvoja mnogoterih inteligentnostiJudita Peterlin (UL Ekonomska fakulteta) Povzetek
Videoposnetek
Študij na daljavo v treh mesecih in pol – izkušnja študentov in kako bi jo lahko še izboljšali?Jaka Mušič, Nina Zvizdalo, Jasna Bahovec, Tilen Sinožić, Jaka Ceglar, Urška Stanković Elesini (UL Naravoslovnotehniška fakulteta) Povzetek
Videoposnetek
Primerjalna analiza uporabniške izkušnje (UX) rešitev za učenje na daljavo Moodle in Microsoft TeamsSimona Sternad Zabukovšek, Samo Bobek, Zdenko Deželak (UM Ekonomsko-poslovna fakulteta) Povzetek Izobraževanje z uporabo IKT pri univerzitetnih predmetih s področja biologije – izkušnje z delom na daljavo ob epidemijiNada Žnidaršič, Polona Mrak, Jožica Murko Bulić (UL Biotehniška fakulteta) Povzetek
Mapiranje slovenske mladinske literarne kulture – študija primera Zvezdica ZaspankaMilena Mileva Blažič (UL Pedagoška fakulteta) Povzetek
Videoposnetek
Izkušnje pri vključevanju razvoja samostojnih spletnih učilnic bodočih učiteljev kemije v študijski procesVesna Ferk Savec, Katarina Mlinarec (UL Pedagoška fakulteta) Povzetek Evalvacija izvajanja visokošolskega predmeta na daljavoNina Ružić Gorenjec, Nataša Kejžar (UL Medicinska fakulteta) Povzetek
Videoposnetek
Moodle 2004-2020 na Fakulteti za organizacijske vedeRobert Leskovar, Alenka Baggia (UM Fakulteta za organizacijske vede) Povzetek
Ocene še isti danJaka Bonča (UL Fakulteta za arhitekturo) Povzetek
Videoposnetek
Miti in nefunkcionalna prepričanja učiteljev kot možna ovira pri spodbujanju smiselne uporabe IKT v visokošolskem poukuKatja Košir (UM Filozofska fakulteta)
Povzetek
Videoposnetek
Izkušnje s poukom gradbene informatike od domaŽiga Turk, Matevž Dolenc, Robert Klinc (UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo) Povzetek
Videoposnetek
Vsiljeni napovedni model uporabe informacijskih tehnologij na področju spletnih učnih okolij v poučevanju na daljavo na primeru Univerze v MariboruKosta Dolenc (UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko in Pedagoška fakulteta), Andrej Šorgo (UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko), Mateja Ploj Virtič (UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko) Povzetek
od srede,
16. 9. 2020 -
do ponedeljka,
21. 9. 2020
Spletna registracija (za predavatelje / za udeležence)
09:00 - 10:30 Plenarni delModerator: Blažka Müller
09:00 - 09:45 The year the world went online – what have we learnt and where do we go from here?Alastair Creelman (Linnaeus University, Kalmar, Švedska) Videoposnetek
09:45 - 10:30 DigCompEdu CheckIn tool in support of the development of university teachers' digital competenciesdr. Georgios Kapsalis (European Commision, Joint Research Centre, Španija) Videoposnetek
10:30 - 10:45 Odmor za kavo
10:45 - 12:05 Sekcijski del 3
Sekcija AModerator: Marko Papić Sekcija BModerator: Vesna Ferk Savec Sekcija C Moderator: Miro Puhek Sekcija Č Moderator: Miha Fošnarič
Elektronsko preverjanje znanja – odzivi v vprašanjihMajda Krajnc (UM Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) Povzetek
Videoposnetek
Razvoj delavnic za inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu v povezavi z modelom Evropskega okvirja digitalnih kompetenc izobraževalcev Vesna Ferk Savec, Mateja Bevčič, Tadeja Nemanič, Jože Rugelj, Ana Žabkar Šalić in Sanja Jedrinović (UL Pedagoška fakulteta) Povzetek IKT orodja za preverjanje znanja na daljavoVida Lang (UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko), Andrej Šorgo (UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko) Povzetek
Videoposnetek
Različne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja študentk in študentov na daljavo – poskus goljufanja kot (ne)obvladljiv izziv?Brigita Kacjan (UM Filozofska fakulteta) Povzetek
Videoposnetek
Študij produkcije avdio-vizualnih medijev na daljavo in ocena njegove uporabeAndrej Učakar, Helena Gabrijelčič Tomc (UL Naravoslovnotehniška fakulteta) Povzetek Delavnice s področja digitalnih virov Evropskega okvirja digitalnih kompetenc izobraževalcevTadeja Nemanič, Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović, Ana Žabkar Šalić in Vesna Ferk Savec (UL Pedagoška fakulteta) Povzetek Delno obrnjeno učenje japonske pisave s podporo IKTKristina Hmeljak, Noriaki Sangawa, Hyeonsook Ryu (UL Filozofska fakulteta) Povzetek
Videoposnetek
Od študije primera do reševanja primera – od analize problema do idejne zasnove v podjetju z uporabo metode Design ThinkingZdenko Deželak, Simona Sternad Zabukovšek, Samo Bobek in Uroš Zabukovšek (UM Ekonomsko-poslovna fakulteta) Povzetek
Dostopnost in izobraževalna tehnologijaMatjaž Debevc (UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko) Povzetek
Videoposnetek
Delavnice s področja poučevanja in učenja Evropskega okvirja digitalnih kompetenc izobraževalcev Ana Žabkar Šalić, Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič in Vesna Ferk Savec (UL Pedagoška fakulteta) Povzetek Infografika o stanju pri študiju kot uvod v učno analitiko na Univerzi v MariboruKatja Breznik, Marjana Heričko (UM)
Povzetek
Videoposnetek
Elektronsko preverjanje znanja na daljavoMarjan Krašna (UM Filozofska fakulteta), Igor Pesek (UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko) Povzetek
Videoposnetek
Smiselnost uporabe spletnega portala MENTIMETER pri vajah iz fiziologije na Medicinski fakulteti Univerze v MariboruGregor Prosen, Andraž Stožer (UM Medicinska fakulteta) Povzetek Delavnice s področja vrednotenja Evropskega okvirja digitalnih kompetenc izobraževalcevMateja Bevčič, Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič, Ana Žabkar Šalić in Vesna Ferk Savec (UL Pedagoška fakulteta) Povzetek Učni stolpič – zbirka IKT orodij za sodoben pedagoški procesMiro Puhek, Boštjan Kohne (UM)
Povzetek
Videoposnetek
SIZiF – i-Sistem Izpitov na Zdravstveni FakultetiMiha Fošnarič (UL Zdravstvena fakulteta), Samo Penič (UL Fakulteta za elektrotehniko) Povzetek
Videoposnetek
Interactive Course for Control Theory – An example of ICT in higher engineering education Primož Podržaj, Miha Finžgar (UL Fakulteta za strojništvo) Povzetek
12:05 - 13:05 Odmor za kosilo
13:05 - 14:25 Sekcijski del 4
Sekcija AModerator: Sanja Jedrinović Sekcija B Moderator: Tatjana Kozjek Sekcija CModerator: Andrej Šorgo Sekcija ČModerator: Branka Rotar Pance
Spodbujanje didaktične uporabe IKT med visokošolskimi učiteljiTadeja Nemanič, Sanja Jedrinović, Jože Rugelj, Vesna Ferk Savec (UL Pedagoška fakulteta) Povzetek Učenje osnov didaktike matematike ob spletnem okolju MaharaAdrijana Mastnak, Zlatan Magajna (UL Pedagoška fakulteta) Povzetek
Videoposnetek
Pedagoška praksa v času COVID-19Andreja Špernjak (UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko) Povzetek
Videoposnetek
E-nastopi pri pouku tujega jezika Saša Jazbec (UM Filozofska fakulteta) Povzetek
Spodbujanje razvoja interaktivnih učnih gradiv med visokošolskimi učiteljiMateja Bevčič, Sara Drožđek, Vesna Ferk Savec, Sanja Jedrinović, Anja Luštek, Irena Nančovska Šerbec, Tadeja Nemanič, Ana Žabkar Šalić, Jože Rugelj (UL Pedagoška fakulteta) Povzetek Potencialna uporaba e-Lifesaver orodja za učenje temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe v učnem e-okolju MoodleNino Fijačko, Leona Cilar, Lucija Gosak (UM Fakulteta za zdravstvene vede), Gregor Štiglic (UM Fakulteta za zdravstvene vede in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko), Matej Strnad, Pavel Skok (UM Medicinska fakulteta) Povzetek Laboratorijske vaje s področja okoljskega inženirstva - izzivi prehoda na učenje in poučevanje na daljavoAndreja Žgajnar Gotvajn, Gabriela Kalčikova, Ula Rozman (UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo) Povzetek Učenje tujega jezika: kako ustvarimo spodbudno in interaktivno atmosfero pri učenju na daljavo*Alenka Plos (UM Ekonomsko-poslovna fakulteta) Povzetek
Spodbujanje sodelovalnega učenja z uporabo IKT med visokošolskimi učiteljiAna Žabkar Šalić, Mateja Bevčič, Sara Drožđek, Sanja Jedrinović, Anja Luštek, Tadeja Nemanič, Jože Rugelj, Vesna Ferk Savec (UL Pedagoška fakulteta) Povzetek IKT kot dobrodošlo dopolnilo klasičnim predavanjem – izkušnje na področju slovenistikeIrena Stramljič Breznik (UM Filozofska fakulteta) Povzetek
Videoposnetek
Uporaba IKT pri izvajanju vaj s kriminalistično vsebinoBoštjan Slak (UM Fakulteta za varnostne vede) Povzetek Spletni jezikovni viri za slovenščino in tuji študenti: Kaj, kako in s kakšnim uspehom?Mojca Stritar Kučuk (UL Filozofska fakulteta) Povzetek
Videoposnetek
Spodbujanje didaktične uporabe spletne učilnice Moodle med visokošolskimi učitelji in sodelavciSanja Jedrinović, Mateja Bevčič, Sara Drožđek, Anja Luštek, Irena Nančovska Šerbec, Tadeja Nemanič, Jože Rugelj, Ana Žabkar Šalić, Vesna Ferk Savec (UL Pedagoška fakulteta) Povzetek Sodelovalno učenje in sprotno preverjanje znanja študentov na II. stopnjiTatjana Kozjek (UL Fakulteta za upravo) Povzetek
Videoposnetek
Razlike med univerzitetnimi učitelji in študenti v osebni inovativnosti na področju informacijskih tehnologijAndrej Šorgo (UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko), Mateja Ploj Virtič (UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko), Kosta Dolenc (UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko in Pedagoška fakulteta) Povzetek
Videoposnetek
Individualni pouk glasbe na daljavo – akustični in tehnološki izzivi ter dobre prakse pri individualnem poukuGal Faganel (UL Akademija za glasbo)
Povzetek
Didaktični laboratorij Glasbena pedagogika (DidLab GP) Branka Rotar Pance, Katarina Zadnik (UL Akademija za glasbo) Povzetek
Videoposnetek
14:25 - 14:40 Odmor
14:40 - 15:40 Umetniški vizualno-glasbeni zaključek
1. del: Študentska dela smeri Grafične in medijske tehnike in Grafičnih in interaktivnih komunikacij se predstavijo na konferenci Inovativna uporaba IKT v visokem šolstvu: izzivi in priložnosti Povzetek
Videoposnetek


2. del: prof. Dušan Zidar -13'13''- Art Bubble
* Ni potrjene registracije za spletno predstavitev.

Plenarni predavatelji


Dr. Sarah Prestridge

Višja predavateljica na School of Education and Professional Studies, Griffith University ter sodelavka Griffith Institute for Education Research, Avstralija


Njeno delo se osredotoča predvsem na povezavo med didaktično uporabo IKT v izobraževalnem procesu in poklicnim razvojem učiteljev.


Alastair Creelman

Strokovnjak za e-učenje, Linnaeus University, Kalmar, Švedska


Deluje na številnih nacionalnih in mednarodnih projektih ter področjih, kot so spletno učenje, področje kakovosti, odprti izobraževalni viri, množični odprti spletni tečaji (MOOC), družbeni mediji v izobraževanju in virtualna mobilnost.


Prof. Dr. Martin Weller

Profesor na Open University, The Institute of Educational Technology, Združeno kraljestvo


Martin Weller je direktor Open Education Research Hub in omrežja GO-GN. Leta 1999 je vodil prvi večji spletni e-tečaj na Open University s 15 000 študenti, kjer je bil tudi prvi direktor LMS. Njegov znani blog edtechie.net vsebuje prispevke o vidikih tehnologije v izobraževanju. Weller je avtor dveh uspešnic z odprto licenco: The Battle for Open (2014) in 25 Years of Ed Tech (2020).


Dr. Georgios Kapsalis

Znanstveni sodelavec v Joint Research Centre, European Commission, Španija


Njegovo delo se osredotoča predvsem na uporabo "DigCompEdu CheckIn Tool" v podporo razvoju digitalnih kompetenc visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Organizatorji

Konferenca je zaključna aktivnost projektov - Digitalna UL - z inovativno uporabo IKT do odličnosti in Didakt.UM
iz javnega razpisa "Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu",
v katerem sodelujeta Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru.

Univerza v Ljubljani

Več

Univerza v Mariboru

Več

Projekt Digitalna UL

Več

Projekt Didakt.UM

Več

Prijava

Izbirate lahko med dvema možnostma sodelovanja na konferenci:
pridružite se nam lahko kot udeleženec ali kot aktivni udeleženec s povzetkom prispevka (sekcijsko predavanje).
Kotizacije ni. Udeleženci, ki bodo na konferenci aktivno sodelovali, bodo imeli v primeru zapolnitve mest prednost pri prijavi.
Vsi aktivni udeleženci s predstavitvijo prispevka bodo prejeli potrdilo o aktivni udeležbi na konferenci.
Povzetki prispevkov bodo poleg objave na spletni strani konference dostopni tudi v zborniku povzetkov prispevkov.

Udeležba brez prispevka
 • Prijava do 15. 9. 2020 oz.do zapolnitve mest
 • Prost vstop
 • Odmori za kavo
 • Kosilo
 • Potrdilo o udeležbi
PRIJAVA
Udeležba s predstavitvijo prispevka
 • Sekcijsko predavanje
 • Oddaja povzetka prispevka do 14. 6. 2020 (podaljšano)
 • Obvestilo o vključitvi prispevka na konferenco do 15. 7. 2020
 • Prost vstop
 • Odmori za kavo
 • Kosilo
 • Potrdilo o udeležbi
PRIJAVE s povzetkom prispevka so zaključene PRIPRAVA PREDSTAVITVE

LOKACIJA

* Konferenca se bo zaradi zaostrenih razmer v zvezi s Covid-19 izvajala v spletni obliki.

Za vse tiste, ki ste z namenom udeležbe na konferenci v živo, rezervirali nastavnitev na povezavi https://secure.phobs.net/booking.php?company_id=e176d39d6db85e038e37499a24a57e98&date=2020-09-24&nights=1&lang=si&partners_access=IKT2020 s pristopno kodo IKT2020, lahko svojo rezervacijo brez stroškov odpovedi prekličete.

 • Projekt Digitalna UL in Didakt.UM
 • Kontakt: ikt-projekti@uni-lj.si